Zoek op postcode

Brancheorganisaties voor pensioenadviseurs

U bevindt zich hier:

Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs

Adres: Van Eeghenstraat 108
Postcode: 1071GM
Plaats:: Amsterdam
Telefoon: 030 - 697 31 00
Fax: 030 - 691 97 51
E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Bevorderen van een onafhankelijk, transparant en kostenmatigend vermogensadvies of vermogensbeheer, o.a. door:
  • werkelijk invulling te geven aan de betekenis van het begrip onafhankelijk advies/beheer;
  • bescherming van dit begrip in Nederland door middel van het invoeren van een keurmerk;
  • van haar leden te vragen uitsluitend in het belang van haar cliënten te adviseren;
  • beleggers o.a. via haar internetsite te informeren over in Nederland werkzame en erkende onafhankelijke vermogensadviseurs.

Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen

Adres: Zeestraat 65d
Postcode: 2518AA
Plaats:: Den Haag
Telefoon: 070-3628008
E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is opgericht op 22 april 1985. Namens de 82 leden behartigt VB de pensioenbelangen van circa 4,7 miljoen deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen, ruim 1,2 miljoen gepensioneerden en 6,8 miljoen gewezen deelnemers. Nagenoeg alle bedrijfstakpensioenfondsen zijn bij VB aangesloten.

Register voor Pensioenadviseurs

Adres: Swentiboldstraat 17
Postcode: 6137AE
Plaats:: Sittard
Telefoon: 046 4263866
E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft de erkenningsregeling Registerpensioenadviseur RPA geïntroduceerd.
De erkenningsregeling Registerpensioenadviseur voor pensioenadviseurs is bestemd voor adviseurs werkzaam in de pensioenbemiddeling- en advisering.
De Registerpensioenadviseur (RPA) heeft kennis op het gebied van individuele en (semi-) collectieve pensioenregelingen in actuariële, financiële, juridische en fiscale gebieden.

Nederlandse Orde van Pensioenadviseurs (NOPD)

Adres: Postbus 1278
Postcode: 6501BG
Plaats:: Nijmegen
Telefoon: 024 – 324 49 40
E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Het aangesloten zijn bij de Nederlandse Orde van Pensioenadviseurs dient erkend te worden als een uiting van deskundigheid en professionaliteit op het terrein van pensioen.
De Orde richt zich onder meer op professionalisering van het pensioenkennisgebied, op certificering van de pensioendeskundigen, op positionering én op doorontwikkeling van de professie. Een lid van de NOPD is professioneel bezig met, en binnen het pensioenvakgebied.

Vereniging voor Pensioenrecht

Adres: Postbus 2031
Postcode: 3000CA
Plaats:: Rotterdam
Telefoon: 010 - 8801 387
E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
De Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. De vereniging organiseert gemiddeld vier keer per jaar een bijeenkomst met thema's van actuele onderwerpen uit de pensioenwereld.

Register Pensioenopleidingen (CPL/CPC)

Adres: Postbus 2031
Postcode: 3000CA
Plaats:: Rotterdam
Telefoon: 010 - 8801 387
E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Een groep van gecertificeerde pensioenjuristen en pensioenconsultants houdt alle ontwikkelingen bij op het gebied van gelijke behandelings- en fiscale wetgeving, de Pensioenwet, etc.. De pensioenjuristen dragen de titel CPL, de pensioenconsultants de titel CPC. Om de titel pensioenjurist/-consultant te verwerven en te behouden moet men aan een groot aantal eisen voldoen.

NBP Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Adres: Scheveningseweg 7
Postcode: 2517KS
Plaats:: Den Haag
Telefoon: 070 360 19 21
Fax: 070 356 14 95
E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is een organisatie voor de behartiging van collectieve en individuele pensioenbelangen.
Pensioenadviseur.org is onderdeel van Xind-Media - Privacy verklaring - FAQ - Contact