Zoek op postcode

Vakbladen voor pensioenadviseurs

U bevindt zich hier:

Pensioen Bestuur & Management

PBM is een onafhankelijk platform voor de pensioensector. Elk kwartaal is PBM gevuld met actualiteiten, achtergrondinformatie en trends. PBM is onmisbaar voor iedereen die in de pensioensector actief is.

Pensioen Advies

Voor adviseurs over pensioenen en andere toekomstvoorzieningen Pensioen Advies, kortweg PA, is een praktisch vakblad met een onafhankelijke visie. Met pensioen wordt in het kader van dit vakblad bedoeld: alle verzorgings- en spaarvoorzieningen. De voorzieningen worden beschouwd vanuit diverse invalshoeken. PA sluit uitstekend aan bij de praktijk van de (pensioen)adviseur.

Pensioen Magazine

Pensioen Magazine is een gedegen en tegelijkertijd zeer leesbaar en toegankelijk vakblad voor iedereen die beroepsmatig met pensioen en andere toekomstvoorzieningen te maken heeft. De problematiek wordt in de volle breedte gepresenteerd, waardoor u een rijk geschakeerd overzicht krijgt van wat er op fiscaal, civiel, sociaal en actuarieel gebied allemaal met pensioenen gaande is. Pensioen Magazine beoogt bij te dragen aan het maatschappelijk debat over pensioenaangelegenheden. Uitermate instructief voor de serieuzere pensioenadviseur die niet alleen het wat en hoe, maar ook het waarom wil weten, zeer bruikbare achtergrondinformatie voor de personeelsfunctionaris die met vragen over de pensioenregeling wordt geconfronteerd, en gewoonweg onmisbaar voor beleidsmakers en andere sleutelfunctionarissen bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, politiek en overheid. Kortom, Pensioen Magazine is het vanzelfsprekende tijdschrift voor de pensioenbranche. Pensioen Magazine is een blad vol met goed verteerbare, no nonsense informatie op pensioengebied.

Pensioen Jurisprudentie

Pensioen Jurisprudentie biedt u een compleet aanbod van jurisprudentie op zowel civiel-, sociaal- en fiscaalrechtelijk gebied. Gericht op zowel de wettelijke toekomstvoorzieningen, de aanvullende pensioenvoorzieningen in relatie tot de arbeid, alsmede de vrijwillige, individuele toekomstvoorzieningen. De meeste uitspraken zijn voorzien van een korte annotatie. Pensioen Jurisprudentie is makkelijk toegankelijk. Enerzijds door de heldere lay-out, anderzijds doordat de uitspraken verdeeld zijn over een aantal vaste rubrieken. Een jaarregister maakt het voor u mogelijk snel en efficiënt te zoeken naar een uitspraak.

Pensioen en andere toekomstvoorzieningen

Pensioen en andere toekomstvoorzieningen is een onmisbare steun en toeverlaat in uw dagelijkse werkzaamheden. Het is de enige op zijn gebied die, naast een uitvoerige omschrijving van de vele regelingen, ingaat op zowel de actuariële, civielrechtelijke, sociaalrechtelijke, fiscale als internationale aspecten van deze regelingen. Daarbij wordt telkens het onderling verband gelegd tussen alle denkbare betalingen, uitkeringen, toezeggingen, aanspraken e.d. U zult geen oppervlakkige beschouwingen aantreffen, maar een logisch gerangschikte weergave van professionele know-how. U kunt snel en trefzeker alle informatie die in de uitgave is opgenomen, opzoeken en gebruiken. Ook zijn verwijzingen opgenomen naar talloze wetten en relevante jurisprudentie. Tevens vindt u een selectie van de belangrijkste pensioenwetgeving.

Pensioenbrief

Met de Pensioenbrief beschikt u iedere drie weken over actuele en praktische informatie inzake pensioenen, lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen en sociale verzekeringen. De Pensioenbrief signaleert niet alleen belangrijke wetgeving, regelgeving, jurisprudentie, trends en actualiteiten, maar geeft ook praktische toelichtingen. Alles bezien vanuit verschillende invalshoeken. De Pensioenbrief is zeer geschikt voor pensioen- en assurantieadviseurs, belastingadviseurs, functionarissen bij pensioenfondsen en accountants.

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV) is vanuit een multidisciplinaire opzet gewijd aan vraagstukken met betrekking tot pensioenen. TPV behandelt de juridische, fiscale en actuariële vraagstukken rondom wettelijke pensioenen, particuliere aanvullende pensioenen en ambtenarenpensioenen. Alles bezien vanuit een praktisch-wetenschappelijke invalshoek. Aan de diverse rechtsgebieden waarop pensioenvraagstukken een belangrijke rol spelen – zoals arbeidsrecht, verzekeringsrecht, echtscheidingsrecht – besteedt het tijdschrift volop aandacht. Verder volgt TPV onder meer de ontwikkelingen inzake marktwerking, flexibilisering, beleggen, vermogensbeheer en de jaarverslaggeving. Bovendien attendeert TPV u steeds op nieuwe Europese regelgeving en recente rechtspraak. De kwaliteit van het blad wordt gegarandeerd door voortreffelijke redactieleden die allen hun sporen hebben verdiend op dit terrein en zijn binnen Nederland autoriteiten op (ondermeer) dit gebied.

Pensioenadviseur.org is onderdeel van Xind-Media - Privacy verklaring - FAQ - Contact